publicerad: 2021  
försäljning försäljningen försäljningar
för·sälj·ning·en
substantiv
försäl´jning
plan­mässigt säljande (av vissa varor) som verksamhet för butik el. (del av) annat före­tag etc.
försäljningsavdelning; försäljningsställe; fastighetsförsäljning; kontantförsäljning; lösnummerförsäljning
försäljning (av något)
försäljning direkt från fabrik
äv. om en­staka affär
försäljningen av villan drog ut på tiden
belagt sedan 1640