publicerad: 2021  
-minded ingen böjning
-mind·ed
adjektiviskt slutled
[-majndid]
med subst. som för­led in­riktad på eller intresserad av det som an­ges av för­ledet
JFR sinnad
försäljningsminded; klädminded
belagt sedan 1949; till engelska minded 'sinnad; in­riktad på'