publicerad: 2021  
försöksdjur försöks­djuret, plural försöks­djur, bestämd plural försöks­djuren
för·söks|­djur·et
substantiv
försö`ksdjur
djur som an­vänds för (medicinska) experiment
möss och råttor ut­gör mer än hälften av alla försöks­djur
belagt sedan 1891