publicerad: 2021  
försöksheat försöks­heatet, plural försöks­heat, bestämd plural försöks­heaten
för·söks|­heat·et
substantiv
försö`ksheat
första tävlings­omgång vid (hastighets)tävling för att välja ut de bästa del­tagarna för fort­sättningen; vid större löp­tävling, sim­tävling m.m.
belagt sedan 1903