publicerad: 2021  
förtroendeman förtroendemannen förtroendemän, bestämd plural förtroendemännen
för·tro·ende|­mann·en
substantiv
förtro`endeman
facklig representant
äv. ut­vidgat förtroende­vald person
belagt sedan 1861