publicerad: 2021  
förtroendeklyfta förtroendeklyftan förtroendeklyftor
för·tro·ende|­klyft·an
substantiv
förtro`endeklyfta
brist på förtroende särsk. mellan med­borgare och myndigheter
en förtroendeklyfta (mellan några)
belagt sedan 1967