publicerad: 2021  
förtroendeuppdrag förtroende­uppdraget, plural förtroende­uppdrag, bestämd plural förtroende­uppdragen
för·tro·ende|­upp·drag·et
substantiv
förtro`endeuppdrag
viktigt upp­drag som en betrodd person har fått ofta demokratiskt förankrat (direkt el. indirekt)
en politiker med ett fler­tal kyrkliga och kommunala förtroende­uppdrag
belagt sedan 1848