publicerad: 2021  
uppdrag upp­draget, plural upp­drag, bestämd plural upp­dragen
upp|­drag·et
substantiv
upp`drag
1 arbets­uppgift (av viss betydelse) som någon har till­delats för ut­förande under viss tids­rymd
uppdragsgivare; beställningsuppdrag; förtroendeuppdrag; granskningsuppdrag; hedersuppdrag; styrelseuppdrag
ett fackligt upp­drag; ett politiskt upp­drag; ett hemligt upp­drag; åta sig ett upp­drag; ut­föra ett upp­drag; av­säga sig ett upp­drag
få tal­mannens upp­drag att bilda regering; under­sökningen ut­fördes på upp­drag av Konjunktur­institutet
enligt upp­drag ut­fört som tjänste­åliggandepå officiell skrivelse eller dylikt: dokumentet av­slutades "Enligt upp­drag, NN, sekreterare"
belagt sedan 1824
2 an­ordning för igång­sättning av klocka
belagt sedan 1788