publicerad: 2021  
förvaltning förvaltningen förvaltningar
för·valt·ning·en
substantiv
förval´tning
det att förvalta något vanligen om allt i en stats offentliga verksamhet som inte är lag­stiftning el. rätt­skipning
förvaltningskostnad
förvaltning (av något)
kommunal och statlig förvaltning
äv. konkret myndighet med verk­ställande upp­gifter
hon arbetar på universitetets centrala förvaltning
belagt sedan 1675