publicerad: 2021  
förväntning förväntningen förväntningar
för·vänt·ning·en
substantiv
förvän´tning
vanligen plur. förväntan
en förväntning (om något/att+verb/sats)
en förväntning (om något)
en förväntning (om sats)
en förväntning (om att+verb)
en förväntning (någon/något/att+verb/sats)
en förväntning (någon)
en förväntning (något)
en förväntning (sats)
en förväntning (på att+verb)
de har stora förväntningar på den nya tekniken
belagt sedan 1626