publicerad: 2021  
gag plural gags, bestämd plural gagsen, neutrum
substantiv
[gäg´] el. [gag´]
komiskt (improviserat) in­slag i pjäs, film och dylikt; i ord el. handling
belagt sedan 1937; av engelska gag med samma betydelse, urspr. 'mun­kavle'