publicerad: 2021  
gagat gagaten gagater
gag·at·en
substantiv
gaga´t
svart glänsande kol som polerat an­vänds till smycken m.m.
SYN. jet 2
gagathalsband; gagatsvart
belagt sedan 1747; av grek. gagat´es med samma betydelse, till Gagas, namn på flod och stad i Lykien, Mindre Asien