publicerad: 2021  
galleri galleriet gallerier
gall·eri·et
substantiv
galleri´
1 täckt gång som på ena lång­sidan av­gränsas av en rad av pelare ofta i an­slutning till prakt­fullt rum; ibland bara i kanten av den övre delen av större rum
pelargalleri; spegelgalleri
ett galleri löpte runt den övre delen av bibliotekets stora läse­sal
äv. om en täckt gatu­passage med butiker
ett köp­centrum med flera gallerier
belagt sedan 1654; av franska galerie, ita. galleria med samma betydelse, tidigast 'försal till kyrka'
2 lång­smalt prakt­rum ofta om­givet av mindre rum, korridorer och dylikt
belagt sedan ca 1700
3 översta raden i salong för före­ställningar av olika slag t.ex. i teater, biograf, aula; vanligen med billiga platser
galleribiljett; galleriplats
sitta på galleriet
ibland äv. om mot­svarande publik
spel för galleriet se spel
belagt sedan 1735
4 utställningslokal för konst­verk ibland äv. med försäljning
galleripublik; konstgalleri; nationalgalleri; tavelgalleri
ställa ut på galleri; vernissage på galleri Aveny
belagt sedan ca 1700
5 ut­given samling porträtt
porträttgalleri
någon gång äv. om (grupp av personer som porträtteras i en) samling av levnads­beskrivningar eller dylikt
typgalleri
belagt sedan 1745