publicerad: 2021  
gallring gallringen gallringar
gallr·ing·en
substantiv
gall`ring
det att gallra
gallringsvirke; arkivgallring; lagergallring; skogsgallring
gallring (av något)
det gjordes en första gallring bland de sökande
belagt sedan 1850