publicerad: 2021  
gallussyra gallussyran
gall·us|­syr·an
substantiv
gall`ussyra
en garv­syra som före­kommer bl.a. i gall­äpplen och te
belagt sedan 1827; av lat. ac´idum gall´icum 'galläpplesyra'; jfr ur­sprung till 2gall!!