publicerad: 2021  
galläpple gall­äpplet gall­äpplen
gall|­äppl·et
substantiv
gall`äpple
gall­bildning i form av en rund, ärtstor (äppel­liknande) an­svällning vanligen på under­sidan av ek­blad, orsakad av gall­steklar
galläpplesyra
gall­äpplen har an­vänts till garvning, färgning, medicin m.m.
belagt sedan 1546