SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fe`laktig adjektiv ~t fel·akt·igsom av­viker från det riktiga eller lämpliga af.MOTSATSantonym1rätt JFRcohyponymoriktig lämna felaktiga upp­gifteren felaktig bedömningden lösning han före­slog var felaktigngn gång äv.behäftad med brist JFRcohyponym1defekt felaktiga varorsedan 1737