publicerad: 2021  
garvning garvningen
garv·ning·en
substantiv
gar`vning
beredning av hud till läder
kromgarvning; sämskgarvning
garvning (av något)
belagt sedan 1887