publicerad: 2021  
garvämne garv­ämnet garv­ämnen
garv|­ämn·et
substantiv
gar`vämne
ämne som kan bindas vid äggvite­ämnen i hud på sådant sätt att huden över­förs till läder och som där­för an­vänds vid garvning
kondenserande garv­ämnen; syntetiska garv­ämnen
belagt sedan 1800