publicerad: 2021  
gasverk gas­verket, plural gas­verk, bestämd plural gas­verken
gas|­verk·et
substantiv
ga`sverk
industri­anläggning för fram­ställning av brännbar gas
gas­verket försåg tusen­tals hus­håll med stads­gas
belagt sedan 1825