publicerad: 2021  
gathus gat­huset, plural gat­hus, bestämd plural gat­husen
gat|­hus·et
substantiv
ga`thus
(del av) hus som ligger åt gatan
den mörka trånga gården om­given av gat­huset, där finare folk bodde, och gårds­husens kyffen
belagt sedan 1808