publicerad: 2021  
gathörn gat­hörnet, plural gat­hörn, bestämd plural gat­hörnen
eller
gatuhörn gatu­hörnet, plural gatu­hörn, bestämd plural gatu­hörnen
gat|­hörn·et
substantiv
ga`thörn el.
hörn av kvarter in­vid gatu­korsning
runda gat­hörnet; ungdomarna stod och hängde i gat­hörnet
belagt sedan 1526