publicerad: 2021  
geheimeråd geheime­rådet, plural geheime­råd, bestämd plural geheime­råden
ge·heime|­råd·et
substantiv
[gehej`-] äv. [gehaj`-]
historiskt (titel för) en hög ämbets­man i Dan­mark, Tysk­land och Ryss­land
titeln geheime­råd över­gick från befattnings­titel till hederstitel
belagt sedan 1662; av tyska Geheimrat med samma betydelse, till geheim i bet. 'förtrolig; konfidentiell', i sin tur till Heim 'hem', och Rat 'råd'; jfr ur­sprung till 1råd!!