publicerad: 2021  
1generalitet generalitetet
gen·er·al·itet·et
substantiv
generalite´t [j-]
ålderdomligt vanligen bestämd form sing. (samman­fattningen av) alla generals­personer vanligen i ett land
belagt sedan 1647; till general
2generalitet generaliteten
gen·er·al·itet·en
substantiv
generalite´t [∫-]
(grad av) allmän­giltighet
en teori med stor generalitet
belagt sedan 1657; se ur­sprung till general-