publicerad: 2021  
konsul konsuln konsuler
substantiv
[kån´-] el. [kån`-]
(titel för) chef för ett konsulat
generalkonsul; honorärkonsul; karriärkonsul; vicekonsul
ur­sprungligen (titel för) en mycket hög ämbets­man i det antika Rom, med stats­chefs ställning
förste konsul; Caesar lyckades bli vald till konsul
belagt sedan 1667; av lat. con´sul med samma betydelse; jfr ur­sprung till konsultera