publicerad: 2021  
generalmajor general­majoren general­majorer
gen·er·al|­maj·or·er
substantiv
genera`lmajor
(titel för) officer med befäls­grad närmast under general­löjtnant
militär­områdets chef general­major NN
belagt sedan 1641