publicerad: 2021  
generation generationen generationer
gen·er·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
grupp av (samtliga) personer i ungefär samma ålder ofta i ett land el. i än­nu större samman­hang men äv. om släkt­led; vanligen med ton­vikt på förhållandet mellan föräldrar och barn
generationsboende; generationsmotsättning; generationsskifte; mellangeneration
en generation (av några) en generation (några)
en hållbar ut­veckling för kommande generationer; de som blev vuxna under första världs­kriget sades till­höra en förlorad generation; den äldre generationen har ofta svårt att förstå den yngre; före­taget gick i arv från generation till generation
äv. om tids­rymd från det att en levande varelse föds tills den får egen av­komma
under generationer har den gamla smedjan försett orten med redskap av alla de slag; på tre generationer har det inte fötts någon flicka i släkten
ibland äv. årskull
generationer av skol­barn minns henne som en underbar lärare
äv. med ton­vikt på vad som är typiskt för (vissa) personer i en viss ålders­klass
generationsroman; generationssymbol; biogeneration
den ironiska generationen
äv. bildligt om före­teelser av samma slag till­hörande samma utvecklingsstadium
en ny generation tv-mottagare; tredje generationens mobil­telefoni; fjärde generationens rymd­farkoster
belagt sedan 1766; av lat. genera´tio 'födande; släkt­led'; jfr ur­sprung till generera