publicerad: 2021  
generera genererade genererat
verb
genere´ra
åstad­komma existens av något, ofta genom en in­vecklad process
generera något
generera elektricitet med kärn­kraft; tumören hade genererat metastaser; före­taget genererade stora vinster
belagt sedan 1658; av lat. genera´re 'föda; fram­bringa', till gen´us 'släkt'; jfr ur­sprung till generation, generator, genus
genereragenererande, generering