publicerad: 2021  
gentjänst gen­tjänsten gen­tjänster
gen|­tjänst·en
substantiv
ge`ntjänst
tjänst som man ut­för som tack för tjänst som man själv åt­njutit
i stället för att betala kan du få göra mig en gen­tjänst
ibland (i ett ut­tryck) med an­tydan om korruption
i den sönder­fallande ekonomin ut­vecklades ett system med tjänster och gen­tjänster
belagt sedan 1734