publicerad: 2021  
geocentrisk geocentriskt geocentriska
geo·centr·isk
adjektiv
geocen´trisk
som förut­sätter att jorden är universums centrum om världs­åskådning, särsk. den som rådde i Europa under antiken och medel­tiden
den äldre, geocentriska världs­bilden
belagt sedan 1795