publicerad: 2021  
ges gavs, getts, presens ges
eller
givas gavs, givits, presens gives
verb
ge´s el.
något hög­tidligt (få) före­komma
JFR finnas
något ges
det gavs ingen åter­vändo; jag skulle gärna vilja under­söka saken om till­fälle gavs
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska givas; till ge