publicerad: 2021  
geschäft geschäftet, plural geschäft, bestämd plural geschäften
ge·schäft·et
substantiv
geschäf´t [g-]
ned­sättande spekulativ affärs­verksamhet
geschäftmakare
geschäft (med något)
det är mycket geschäft med begagnade bilar
belagt sedan 1849; av tyska Geschäft 'affär; syssel­sättning', till schaffen 'skapa; skaffa; ut­rätta'