publicerad: 2021  
gest gesten gester
gest·en
substantiv
[∫es´t]
rörelse (med hand, arm eller huvud) med viss av­sedd inne­börd
segergest; teatergest
hon gjorde en av­värjande gest; han var känd för sina yviga gester; hon slog ut med armarna i en väl­komnande gest
äv. försvagat om (inte full­följd) rörelse med hand, arm el. huvud
hon gjorde en halv­hjärtad gest för att torka upp den ut­spillda mjölken
äv. bildligt om väl­villig handling, ibland med an­tydan om otillräcklighet, bara skenbar hjälp eller dylikt
en tom gest; den korta sympatistrejken var bara en gest; det skulle vara en trevlig gest att bjuda in grannarna
belagt sedan ca 1750; av franska geste med samma betydelse; av lat. ges´tus 'åt­börd', eg. 'sätt att föra sig'
Gäster med gester. Under­hållnings­program i tv som byggde på "levande charader" (start 1982)