publicerad: 2021  
giga-
förled
[g-]
miljard i vissa mått­angivelser
gigabyte; gigaton; gigawatt
belagt sedan 1973; modern bildn. till grek. gig´as 'jätte'; jfr ur­sprung till gigant