publicerad: 2021  
gir giren girar
gir·en
substantiv
hastig rörelse åt sidan vanligen för att väja för något
JFR sväng
en gir (någonstans)
han fick göra en snabb gir för att und­vika kollision
spec. om kursförändring hos far­tyg el. flyg­plan
högergir; styrbordsgir
ibland med ton­vikt på rörelse­banan
far­tyget gled runt udden i en snäv gir
belagt sedan 1833; till gira