publicerad: 2021  
girera girerade girerat
verb
gire´ra
över­föra (pengar) från ett konto till ett annat med hjälp av bank- el. plus­giro
någon girerar (belopp) (till någon/något)
någon girerar (belopp) (till någon)
någon girerar (belopp) (till något)
girera pengar mellan banker; girera sin medlemsavgift till en förening
belagt sedan 1887; till giro
gireragirerande, girering