SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fes`ta verb ~de ~t fest·arhålla fest komm.de festade hela natten för att fira hennes åter­komstäv. om att (ev. ensam) äta gott och mycketsitta och festa på ox­filéspec. om att dricka mycket alkoholibl. med partikelnom de var ute på krogen och festade (om) ordentligtofta med ton­vikt på resultatetmed partikel, särsk.av, upp de festade av NN som skulle börja på ett nytt jobbhan festade upp hela arvetfesta (med ngn) (på ngt), festa (av ngn), festa (upp ngt)sedan 1874Subst.:vbid1-148314festande