publicerad: 2021  
glasål glas­ålen glas­ålar
glas|­ål·en
substantiv
gla`sål
genom­skinlig och färg­lös unge av ål upp till tre år gammal, i stadiet strax före vandringen upp i söt­vatten
belagt sedan 1899