publicerad: 2021  
vas vasen vaser
vas·en
substantiv
prydnads­kärl för snitt­blommor vanligen högt och ganska smalt
vasmålning; glasvas; porslinsvas; tulpanvas
flera vaser med rosor
i arkeologiska samman­hang äv. kärl av bränd lera
belagt sedan 1740; av franska vase 'vas; kärl'; av lat. va´s 'kärl'