publicerad: 2021  
gli gliet, plural glin, bestämd plural glina
gli·et
substantiv
fiskyngel eller fisk­unge upp till ca tio centimeters längd; anv. som agn
glihåv; glistim
äv. bildligt om (litet, busigt) barn var­dagligt ofta plur.
småglin
sätta sina glin i skolan
belagt sedan 1850; eg. 'det som glänser (i vattnet)', till sv. dial. glia 'lysa, glänsa'