publicerad: 2021  
glinder glindret, plural glinder, bestämd plural glindren
glindr·et
substantiv
glin´der
dialektalt ett fiske­drag i form av en liten glänsande metall­fisk
belagt sedan 1749; till glindra 'glimra'