publicerad: 2021  
glopp gloppet
glopp·et
substantiv
[glåp´]
snö­blandat regn
belagt sedan 1592; till sv. dial. gloppa 'snöa häftigt; gapa, sluka; vara ovettig', till glåp 'gap'; jfr ur­sprung till glupa (i sig), glåpord