publicerad: 2021  
globetrotter globetrottern, plural globetrottrar el. globe­trotter äv. globe­trotters
globe|­trott·ern
substantiv
[glåo´btråt-]
person som reser runt hela jord­klotet
belagt sedan 1894; av engelska globetrotter med samma betydelse, till globe 'jord­klot' och trot 'trava; lunka'; jfr ur­sprung till glob, foxtrot, trottoar