publicerad: 2021  
gnidningselektricitet gnidnings­elektriciteten
gnid·nings|­elektr·ic·itet·en
substantiv
gni`dningselektricitet
elektricitet som upp­står när två ytor gnids mot var­andra
belagt sedan 1873