publicerad: 2021  
bildning bildningen bildningar
bild·ning·en
substantiv
bil`dning
1 förlopp var­vid något bildas vanligen av redan existerande material el. delar av det
begreppsbildning; gnistbildning; ordbildning; regeringsbildning; rostbildning
bildning (av något)
bildningen av röda blod­kroppar i ben­märgen
belagt sedan 1777
2 före­teelse som upp­kommit genom naturligt förlopp i enlighet med naturens lagar
en bildning (av något)
rullstens­åsen är en bildning från is­tiden; nos­hörnings­hornet är en bildning av förhornat hår
belagt sedan 1818
3 knappast plur. goda all­männa kunskaper på många om­råden särsk. humanistiska
klassiskt färgad bildning; historisk bildning
belagt sedan 1796