publicerad: 2021  
gnosis ingen böjning, utrum
gnos·is
substantiv
[gnå´s-]
(djupare) kunskap särsk. om Gud och om människans bestämmelse
belagt sedan 1843; av grek. gno´sis med samma betydelse, till gigno´skein 'lära känna'; jfr ur­sprung till diagnos, prognos