publicerad: 2021  
gnosticism gnosticismen
gnost·ic·ism·en
substantiv
gnosticis´m
ofta bestämd form en religiös riktning vars grund­tanke är mot­sättningen mellan ande och materia och som ut­övade starkt in­flytande på den tidiga kristendomen
belagt sedan 1842; till grek. gnostikos´ 'som har förmåga till vishet'; till gnosis