publicerad: 2021  
gnom gnomen gnomer
substantiv
[gnå´m]
1 dvärgliknande demon som tänks bo i jordens inre enl. bl.a. kabbalistisk upp­fattning
belagt sedan 1785; av nylat. gno´mus med samma betydelse; trol. besläktat med gnom 2
2 kort all­män levnadsregel ofta av poetisk karaktär
många av antikens författare skrev gnomer
belagt sedan 1817; av grek. gno´me 'förnuft; in­sikt; tanke'; jfr ur­sprung till gnosis