publicerad: 2021  
godtemplare god­templaren, plural god­templare, bestämd plural godtemplarna
god|­templ·ar·en
substantiv
[go`d-] el. [-tem`p-]
med­lem av godtemplar­orden
godtemplarloge
belagt sedan 1880; till engelska International (Order of) Good Templars (IOGT); se ur­sprung till god, tempel