publicerad: 2021  
godsägare gods­ägaren äv. vardagligt godsägarn, plural gods­ägare, bestämd plural godsägarna
gods|­äg·ar·en
substantiv
[got`s-]
(titel för) person som äger gods
belagt sedan 1733